karaman karadağ

Karadağ (Karaman)

KaradağKaraman ilinde bulunan sönmüş volkanik bir dağ. Konya ilinin güneyinde Karaman ilinin kuzeyinde Konya ile Karaman arasına yer alır. Dağ Hotamış bataklığı ile Karaman ve Çumra ovaları arasındadır. Karaman’a uzaklığı yaklaşık 30 km kadardır. Karadağ 3 yüksek tepenin birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar; BaştepeKızıltepe ve en yüksek noktası olan Mahalaç Tepe’dir (yüksekliği 2271 m). Baştepe’de 150 metre çaplı bir krater bulunmaktadır. Dağ kütlesinin içinde çokça ikincil tepenin yer alması, dağın farklı zamanlarda pek çok kez püskürdüğünü düşündürmektedir. Önemli zirveler şunlardır: Mahalaç, Kızıldağ, Yellibel, Başdağ, Göz (Maden) dağı.

Başdağ Kalesi; dağın Kılbasan ilçesi tarafında bulunan Başdağ yükseltisi üzerinde bulunur. sekizgen planlı kalenin burçları yuvarlaktır. İki tepe arasında yer alan kale bir krater çukurunu da kapsamaktadır. Roma ve Bizans devirlerinde kullanılan kale büyük kesme taşlardan inşa edilmiştir.

Binbir Kilise; Dağın eteklerinde halkın Binbir Kilise adını verdiği tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Vadiler ve çeşitli yükseltilerde bulunan, manastır, kilise, konut, şapel, bazilika, sarnıç, mezar yapıları ve askeri yapılar bulunur. Hangi antik kente ait olduğu belirlenemeyen yerleşmeye araştırmacılar değişik isimler vermektedir: Debe, Lystra, Barata, Hyde ve Siderepolos gibi. İstanbul’daki Bizans sanat anlayışından farklı olarak, yapılar yerli anlayışa göre inşa edilmiştir. Dini yapılar, kireç harcı ve kesme taşlar kullanılarak, serbest haç, latin haçı, bazilikal, yuvarlak ve yonca planlarda yapılmıştır.

Mahalaç Tepe

Hristiyanlıktaki baş melek Mikhael adının bozularak önce Mihaliç, sonra da Mahalaç’a döndüğü tahmin edilmektedir. Tepe üzerinde Hititler ve Bizans zamanından kalma tarihi kalıntılar yer alır. Hititler devrine ait hiyeroglif yazıtlar ve sunak yer alır. Hitit hiyografisi ile yazılan kitabede, Hitit kralı Hartapus’un ismi geçmektedir. Alanda yükseklik, ulaşım zorluğu ve su kıtlığından dolayı yerleşim yerinin bulunmadığı düşünülmektedir. Bu alanın kutsal bir kült merkezi olduğu tahmin edilmektedir.

Tepede Bizans devrinden kalma haç şekilli bir kilise, haç şekilli mezar şapeli ve kare plana sahip sarnıç bulunur. Hititler devrindeki kutsallığın, Bizanslılar döneminde de devam ettiği görülmektedir.

Karadağ’ın üzerindeki diğer tepelerde de (Göz Dağı, Çet Dağı, Kızıldağ) Mahalaç Tepe’deki kalıntılara benzer kilise ve manastırlar yer alır.